Czasopismo Mininig - Informatics, Automation and Electrical Engineering uzyskało dofinansowanie z MNiSW na zwiekszęnie liczby recenzentów zagraniczych. Począwszy od numeru 3/2016 liczba recenzji wykonywanych przez recenzentów zagranicznych wzrośnie do około 40 procent wszystkich recenzji.

Czytaj dalej

Miło nam poinformować, że zgodnie z nową oceną czasopism opublikowaną w dniu 23.12.2015 przez MNiSW nasze czasopismo  Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering uzyskało 8 punktów.

Czytaj dalej

Informujemy, że od początku 2015 roku nasze czasopismo zmieniło nazwę na Mining - Informatics, Automation and Electrical Engineering.

Bardzo prosimy, aby wszystkie cytowania prac drukowanych począwszy od numeru 1/2015, cytowane były zgodnie ze schematem:

Autor: Tytuł. Mining - Informatics, Automation and Electrical Engineering Vol.(No.), Year, pages.
Na przykład: Cierpisz S.: Control systems of coal products discharge from a JIG. Mining - Informatics, Automation and Electrical Engineering 01(521) 2015, pp.5-11.

Prosimy nie używać podczas cytowania starej nazwy czasopisma ani polskiego tłumaczenia nowej nazwy!

Czytaj dalej
ISSN 2449-6421
Wydanie elektroniczne
Aktualny numer 3(527)
 • TOMASZ MOLENDA, SŁAWOMIR CHMIELARZ
  Separacja galwaniczna sygnałów analogowych
 • WITOLD BIAŁY
  Analiza czasu pracy maszyn przy zbrojeniu ścian wydobywczych
 • GRZEGORZ KWIATKOWSKI, MARCIN MICHALAK
  Koncepcja architektury systemu komputerowego wyszukiwania dokumentów w języku polskim przy pomocy zapytań w języku naturalnym
 • MARIAN HYLA
  Wyznaczanie zakresu regulacji mocy biernej silnika z biegunami jawnymi na podstawie pomiarów stanu pracy synchronicznej
 • JAROSŁAW TOKARCZYK, JAN KANIA
  Układy i trasy transportu kolejkami podwieszonymi z napędem własnym do przewozu ludzi w wyrobiskach poziomych oraz pochyłych o nachyleniu do 45°
 • W. KOSTENKO, T. KOSTENKO
  Ocena jakościowa wpływu wydobycia nośników energii na środowisko naturalne Ukrainy
 • V.N. SHOFFA, V.N. CICERJUKIN, B. MIEDZINSKI, A. KOZLOWSKI, J. WOSIK
  Miniaturowy czujnik stykowy do lokalizacji punktów osobliwych magnetycznego pola sterującego
 • Franciszek Szczucki
  prof. zw. dr hab. Inż. Andrzej Grzywak 16.04.1931 - 17.08.2016